U bent hier

Algemeen campagnereglement ‘de testkaravaan komt naar jouw bedrijf’

Als deelnemer van deze campagne verklaar je je akkoord met volgende bepalingen: 

1. Algemene campagneprincipes

 • De campagne staat open voor zowel personeelsleden die een aangeboden vervoermiddel willen uittesten als voor personeelsleden die geen vervoermiddel willen uittesten maar wel reeds duurzaam van en naar het werk komen.
 • Deelnemers engageren zich om gedurende de betrokken campagneperiode ernaar te streven om minstens 75% van hun werkdagen zich duurzaam te verplaatsen tijdens hun woon-werktraject. Indien er gebruik gemaakt wordt van een gratis ter beschikking gesteld vervoermiddel, dan moet je er eveneens naar streven om dit vervoermiddel minstens 75% van de werkdagen te gebruiken voor het woon-werktraject.
 • Je vult het inschrijvingsformulier op www.testkaravaanlimburg.be in eer en geweten in.
 • Indien je gebruik maakt van een gratis ter beschikking gesteld vervoermiddel, engageer je je om na afloop van de campagne een evaluatieformulier in te vullen over jouw persoonlijke ervaringen met dit betrokken voertuig.
 • De aangeboden vervoermiddelen worden door het betrokken personeelslid in eerste instantie gebruikt in functie van woon-werkverkeer. Gebruik buiten het persoonlijke woon-werkverkeer, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en moet beperkt zijn.
 • De aangeboden vervoermiddelen mogen NIET aan derden ontleend/ter beschikking gesteld worden.

2. Ontlenen van een fiets/fietskar

 • De ter beschikking gestelde fiets(kar) wordt in eerste instantie gebruikt voor je woon-werkverplaatsing gedurende de campagneperiode. Beperkt gebruik buiten het persoonlijke woon-werkverkeer kan, maar gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en moet beperkt zijn.
 • Fietsers dienen de normale weg van en naar het werk te volgen. De verzekering arbeidsongevallen van het bedrijf waar de werknemer tewerkgesteld is dekt bij aanvaarding van het dossier lichamelijke schade opgelopen tijdens de woon-werkverplaatsing. Lichamelijke schade opgelopen tijdens verplaatsingen buiten het woon-werktraject valt niet onder de verzekering arbeidsongevallen en is niet ten koste van het bedrijf. Materiële schade aan de fiets wordt bij woon-werkverplaatsingen verzekerd door het provinciebestuur Limburg.
 • De fietsen die gratis in bruikleen gesteld worden aan het betrokken personeelslid zijn wettelijk in orde en beschikken over 2 sloten (één hoefijzerslot en één kettingslot). Indien je toch een gebrek vaststelt, geef dit dan onmiddellijk door aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf.
 • Hou er rekening mee dat je de fietsen dient af te halen en terug te brengen op de site van jouw bedrijf waar je tewerkgesteld bent.
 • Je beheert de fiets(kar) als een goede huisvader. Zo zorg je ervoor dat de fiets(kar) steeds veilig gestald is, je de bijhorende fietssloten gebruikt en je de fiets in dezelfde staat terug bezorgt.
 • Ingeval van diefstal maak je een kopie van het proces-verbaal opgemaakt door de politie én de originele sleutel over aan de campagneverantwoordelijke van je organisatie/bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, dien je de fiets terug te betalen.
 • De fiets(karr)en, uitgezonderd de vouwfiets, mogen enkel gebruikt worden voor het volledige woon-werktraject, niet in combinatie met wagen, trein of bus (mogen dus bijvoorbeeld niet aan het treinstation gestald worden als pendelfiets). De vouwfiets mag wel gecombineerd worden met wagen, trein of bus.
 • Na afloop van de campagne, kun je bij een aantal Limburgse fietsenmakers een (elektrische) fiets aankopen met korting. Vermeld bij elke fietsenmaker in ieder geval dat je hebt deelgenomen aan de campagne. Elke deelnemer kan slechts 1 fiets(kar) aankopen. Uiteraard kun je ook steeds bij je lokale fietshandelaar terecht voor professioneel advies en ondersteuning bij de aankoop van een fiets.
 • Ingeval van fietspech tijdens je woon-werkrit, kun je 24/24 en 7/7 beroep doen op de verzekering die wij afgesloten hebben. Dit kan via je smartphone door op de pechbutton in de app van Callant te drukken of via het noodnummer 03 253 63 09. Vermeld steeds dat je deelneemt aan de campagne "Testkaravaan Limburg" en je fietsnummer. Als het mankement niet ter plaatse hersteld kan worden, dan brengt de pechverhelper jou naar huis of naar je uiteindelijke bestemming. De schade zal zo snel mogelijk gerepareerd worden.

3. Gebruik van railpassen/buskaarten

 • De aangeboden railpassen/buskaarten mogen ENKEL gebruikt worden voor het woon-werktraject door het betrokken personeelslid gedurende de campagneperiode.
 • Ten laatste 1 week na afloop van de campagneperiode bezorg je ALLE (zowel gebruikte als niet gebruikte) ter beschikking gestelde railpassen/buskaarten met vermelding van je naam en werkplaats in een gesloten enveloppe aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf.
 • Indien misbruik vastgesteld wordt of de ter beschikking gestelde railpassen/buskaarten niet terugbezorgd worden aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf, zullen de betrokken ritten door het provinciebestuur Limburg teruggevorderd worden bij het betrokken personeelslid.

4. Toewijzing van aanvraag testvervoermiddel

 • Deelnemers kunnen gedurende de campagneperiode gratis een duurzaam vervoermiddel uittesten.
 • Zowel personeelsleden die voor de start van de campagne alleen met de wagen naar het werk komen als personeelsleden die hun woon-werktraject al duurzaam afleggen, komen in aanmerking om een aangeboden vervoermiddel uit te testen. Enkel personeelsleden die over een bedrijfswagen beschikken, kunnen niet deelnemen aan de testkaravaan.
 • Tijdens de campagneperiode voorzien wij voor jouw bedrijf elektrische fietsen, klassieke fietsen, elektrische vouwfietsen, elektrische bakfietsen en fietskarren. Daarnaast zijn er ook een onbeperkt aantal railpassen/buskaarten/Blue Bike abonnementen ter beschikking.
 • De provincie Limburg streeft naar een verduurzaming van het woon-werkverkeer en daarom geeft ze voorrang aan autosolisten die een vervoermiddel wensen uit te testen, indien de vraag hoger is dan het aanbod.