U bent hier

Colofon en partners

Colofon

Man in boslogo provincie limburg zwart met leeuw op bordeaux achtergrond

Redactie: Provincie Limburg, dienst mobiliteit en routenetwerken

Limburgs concept: Provincie Limburg, dienst mobiliteit en routenetwerken

Webdesign en ontwikkelingWebtrack

Fotografie: © Provincie West-Vlaanderen

 

Testkaravaan is een origineel concept van de provincie West-Vlaanderen waarvan de provincie Limburg graag het concept ook in Limburg uitvoert.

De Lijn

Logo De LijnDe Lijn, de commerciële naam van de Vlaamse Vervoermaatschappij – is een autonoom overheidsbedrijf dat sinds 1991 instaat voor het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen. De Lijn wil bijdragen tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam is om te leven.

Met bijna 4 200 bussen en trams brengen De Lijn en haar exploitanten elke dag 1,5 miljoen reizigers veilig naar hun bestemming. De voertuigen van De Lijn en de privé-exploitanten leggen jaarlijks ongeveer 230 miljoen kilometer af. De Lijn zelf stelt 8 400 mensen te werk, de exploitanten 2 800. Daardoor creëert De Lijn ook heel wat tewerkstelling in de privésector.

 

Blue-Bike

Logo Blue BikeBlue-mobility lanceerde eind mei 2011 het deelfietssysteem Blue-bike in 37 NMBS-treinstations, in nauwe samenwerking met de daar gevestigde fietspunten. De formule van Blue-bike is duidelijk: één abonnementskaart geeft recht om onbeperkt gebruik te maken van de Blue-bikes in alle stations . Naast de klassieke Blue-bikes zijn er ook elektrische en zelfs e-scooters.

Blue-bikes worden gedeeld door meerdere abonnees wat meteen ook een optimaal gebruik van de ruimte betekent. Ook onderhoud, herstelling en veilige stalling aan de stations is inbegrepen in de abonnementsformule. Blue Bike wordt aangeboden in 44 stations.

vzw Fietsbasis

foto van wielspaken met logo van vzw fietsbasis

vzw Fietsbasis is een dochterorganisatie van vzw Basis. In 2008 werd vzw Fietsbasis erkend. Deze sociale werkplaats is een plaats waar iedereen recht krijgt op werk en dat in de context van zijn haar of haar mogelijkheden. Bij vzw Fietsbasis kun je als werkgever terecht voor bedrijfsfietsen, onderhoud van fietsen, assemblage en verhuur van fietsen. Daarnaast baat vzw Fietsbasis ook nog de Limburgse fietspunten uit. Ervaring met "fiets" zat dus!

NMBS

Logo nmbsDe activiteiten van de NMBS zijn onder 4 grote noemers samen te brengen:

  • haar activiteiten in het reizigersverkeer: NMBS Mobility (België) en NMBS Europe (in Europa)
  • haar activiteiten in de werkplaatsen: NMBS Technics
  • de opleidingsinstellingen voor treinbestuurders en treinbegeleiders
  • haar activiteiten als goederenvervoerder: via filialen als NMBS Freight Services
Contact

Heb je een vraag over de campagne ‘de testkaravaan komt naar jouw bedrijf!’ of deze website?
Neem dan contact op met:

Provinciebestuur Limburg
Dienst Mobiliteit en Routenetwerken
Johny Vanhove
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt

t  011 23 83 21
e  testkaravaan@limburg.be

website dienst Mobiliteit en Routenetwerken
 

 

 

Berekening duurzame kilometers C02 besparing

De berekening van het aantal duurzame kilometers wordt gegenereerd uit Google Maps en is dus bij benadering. De CO2 uitstoot is gebaseerd op berekeningen van www.ecoscore.be, de tool van de Vlaamse overheid en het VITO voor het berekenen van de milieuvriendelijkheid van voertuigen. De CO2 besparing is een raming op basis van het opgegeven mobiliteitsprofiel van de deelnemende personeelsleden (adres, huidig vervoermiddel, uit te testen vervoermiddel, aantal dagen deelname aan de campagne…). Indien personeelsleden een aangeboden vervoermiddel uittesten, wordt voor de CO2 besparing uitgegaan van een overstap van het gebruik van een dieselvoertuig naar het betrokken vervoermiddel.

Disclaimer

Auteursrechten
De site www.testkaravaanlimburg.be is eigendom van het Provinciebestuur Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk.
De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het provinciebestuur Limburg.

Hyperlinks
Op de site kunnen hyperlinks staan naar externe websites. Het provinciebestuur Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe sites. De opname van links betekent niet dat het Provinciebestuur Limburg alle elementen goedkeuren die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.

Akkoord en toestemming
Gebruik van deze website houdt in dat je:
- uitdrukkelijk akkoord gaat met het algemene campagnereglement;
- Het provinciebestuur Limburg de uitdrukkelijke toestemming verleent om de door jouw verstrekte gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, overeenkomstig de hierna omschreven doeleinden (zie privacyverklaring).
De testkaravaan richt zich tot iedereen die gebruik wenst te maken van de site.
Het provinciebestuur Limburg behoudt zich het recht voor op elk moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze site werd met zorgvuldigheid samengesteld. Het provinciebestuur Limburg aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de site en de aangeboden informatie.

Het provinciebestuur Limburg aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de op de site door derden aangeboden diensten of voordelen.
Aan het gebruik van de site kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Privacyverklaring
Het provinciebestuur Limburg verbindt er zich toe om uw privacy te waarborgen en te beschermen. Wij beschouwen de door jouw verstrekte gegevens, hierna genoemd "jouw gegevens", als vertrouwelijke informatie.

Jouw gegevens omvatten:
- de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij wijzigingen achteraf, zoals jouw gebruikersnaam, paswoord, e-mail, adres, postcode, huidig vervoermiddel voor jouw woon-werkverkeer, jouw uurrooster, informatie over jouw geregistreerde fietsritten, de door jou gestelde vragen, enzomeer;
- de gegevens die je niet-uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: jouw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van jouw computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, enzovoort.

Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor de hierna vermelde doeleinden.

Indien je werkgever participeert aan de campagne “de testkaravaan komt naar jouw bedrijf” en indien je een aanvraag hebt gedaan om door jouw werkgever erkend te worden als deelnemer van deze campagne en als jouw werkgever je aanvraag aanvaardt, krijgt je werkgever de beschikking over de volgende informatie : jouw naam en adres, de dagen die je registreert als duurzame dagen, de dagen die je zelf aangeeft als zijnde een dag dat je niet gewerkt hebt, de afstand in kilometers van de woon-werktrajecten, je huidig vervoermiddel. Je aanvaardt uitdrukkelijk dat jouw werkgever over deze informatie kan beschikken.

Jouw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om je persoonlijke feedback en ondersteuning te geven. Jouw gegevens kunnen, na anonimisering, ook worden gebruikt:
- om de website te optimaliseren:
- voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden;
- voor het opmaken van statistieken en rapporten.

Jouw gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door het provinciebestuur Limburg en desgevallend door contractueel met hen verbonden derden.

Nazicht, verbetering en schrapping
Je kunt kennis krijgen van jouw gegevens en ze laten verbeteren of schrappen. Hiertoe dient je een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van jouw identiteitskaart te sturen naar het Provinciebestuur Limburg, Dienst Mobiliteit en Routenetwerken, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Cookies
Tijdens jouw bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Cookies helpen de website beter af te stemmen op jouw wensen en voorkeuren. Aanvaarding van cookies is niet verplicht. Toegang tot de website wordt niet afhankelijk gesteld van het aanvaarden van cookies. Jouw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwing te ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van jouw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van jouw internetbrowser.

Geschillen
De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.