U bent hier

Infrax

21992

Duurzame kms afgelegd

274.9

km per werknemer

2.9

Ton CO2 bespaard

80

Deelnemende werknemers

15.355086372361%

Deelnemende werknemers

32

Stapten over naar duurzaam

Passage testkaravaan
25
juli 2016
05
augustus 2016

Adres

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt

Meer informatie op:
www.infrax.be
www.samenopwegmetinfrax.be
www.frankblogt.be

Social media kanalen Infrax:
www.twitter.com/Infrax_be
www.facebook.com/infrax.be
www.facebook.com/InfraxEnergietips
www.linkedin.com/company/infrax-cvba

 

Infrax

Grondleggers van comfort
Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en de afvoer van afvalwater. Het is er, zonder dat je er stil bij hoeft te staan. En zo hoort het ook. Zorgen voor het dagelijkse, vanzelfsprekende comfort, dat is de taak van Infrax. Zodat je kunt genieten van een verkwikkende douche, een gezellig avondje voor de tv, het leeslampje in de slaapkamer, een aangenaam warm huis en keukenplezier aan het fornuis.

Infrax is een netbedrijf. Wij zijn het enige bedrijf in Vlaanderen dat deze vier leidinggebonden nutsvoorzieningen samen beheert. Dat levert ons unieke kennis- en schaalvoordelen op.
We zijn actief in 122 Vlaamse en 4 Waalse gemeenten. Infrax beheert verschillende netwerken van openbaar nut en investeert in het onderhoud, de verbetering en de uitbreiding ervan. Elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering: netwerken zijn ons vak.

Wij leggen onszelf op om onze activiteiten uit te voeren op een vooruitstrevende manier met bijzondere aandacht voor het duurzame en het sociale karakter van onze aanpak. Zo lanceren we regelmatig initiatieven rond energie- en waterbesparing. Wij willen op dit vlak ook in de toekomst onze voortrekkersrol blijven vervullen.

Elektriciteit
Zonder stroom valt alles stil. Daarom maakt Infrax werk van een hoogwaardig, betrouwbaar en perfect onderhouden elektriciteitsnet. We zorgen voor een optimale bedrijfszekerheid en een permanente dienstverlening. Infrax staat ook in voor een aangepaste, energiezuinige openbare verlichting.

Aardgas
Aardgas is een milieuvriendelijke, comfortabele, veelzijdige en betaalbare brandstof. Geen wonder dus dat steeds meer gezinnen en bedrijven ervoor kiezen. Infrax staat voor veilige en bedrijfszekere aansluitingen op een streng gecontroleerd aardgasnet dat nog elke dag groeit.

Warmtenetten
Warmtenetten zijn de nieuwste uitdaging voor Infrax. Op locaties waar grote hoeveelheden restwarmte beschikbaar zijn  - bijvoorbeeld uit industriële productieprocessen - gebruiken wij deze warmte om er woningen mee te verwarmen.

Kabeltelevisie
Infrax is eigenaar van een modern kabelnet waarop bliksemsnel surfen, goedkoop telefoneren en ontspannen genieten van ruisvrije radio mogelijk is. Bovendien kan Telenet analoge, digitale en interactieve televisie aanbieden via dit moderne kabelnet.

Riolering
De kwaliteit van het water in onze beken en rivieren laat nog te wensen over. Om de lozing van ongezuiverd afvalwater in het milieu en wateroverlast te voorkomen, legt Infrax nieuwe rioleringen aan en moderniseren we bestaande gemeentelijke rioolnetten. Via campagnes en premies voor rationeel watergebruik stimuleert Infrax tegelijk het hergebruik van hemelwater. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Wat doet Infrax wél en wat niet?
Infrax produceert en verkoopt geen energie maar voert wel de volgende taken uit in het energielandschap:

-    de gas- en elektriciteitsleidingen van het distributienet aanleggen, onderhouden en verder ontwikkelen;
-    klanten aansluiten op het distributienet;
-    elektriciteits- en aardgasmeters installeren;
-    meterstanden opnemen;
-    storingen verhelpen;
-    stroom en aardgas leveren aan huishoudelijke klanten die wegens betalingsmoeilijkheden worden opgezegd door hun energieleverancier en geen nieuwe leverancier vinden;
-    energie- en waterbesparing promoten (rationeel energiegebruik)